Deze stichting heeft ten doel zowel het heden als het verleden van de stad Almelo in al haar facetten onder de aandacht van het publiek te brengen en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Correspondentie-adres:

De Zanglijster 2, 7609 NH Almelo

Tel. 0546 814 647

E-mail: info@almelonet,nl