Stichting Cultuur Historische Evenementen Almelo
Doelstelling:

De CHE Almelo heeft als doel: "Het tezamen met andere gelijkgestemde personen, overheden, bedrijven en instellingen, op een historisch verantwoorde wijze bewaren, casu quo reconstrueren van de geschiedenis van Almelo, om te komen tot een permanent cultuurhistorisch evenement dat burgers, recreanten en toeristen een levendig en levend beeld verschaft van het verleden en heden van de stad en omgeving".

De stichting CHE Almelo kent een vijftal werkgroepen, namelijk:

werkgroep Binnenstad

werkgroep Markt

werkgroep Recht

werkgroep Textiel

werkgroep Water

Secretariaat:
Centrumplein 2
7607 SB Almelo
Terug naar vorige pagina.